DOPRAVA PRI NÁKUPE NAD 35€ ZDARMA

Kontakty

  

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole:
  
 
 

 

Fakturačné údaje:                                                                      
mobilko s.r.o.
P. O. Hviezdoslava 6931/13A                                                          
071 01 Michalovce                                                                    
Slovenská republika                                                                   
IČO: 54729599                                                                            
DIČ: 2121770255                                                             
IČ DPH: neplatiteľ DPH

(nejedná sa o predajňu, kamennú predajňu nemáme)


Bankové spojenie: Fio banka
IBAN: SK32 8330 0000 0024 0226 1747

SWIFT: FIOZSKBAXXX 
Pre ČR (2402261747 / 8330) 


Informačnému systému osobných údajov "IS E-SHOP klienti www.mobilko.sk" je Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pridelené identifikačné číslo 1410009.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vratná 3, P.O. Box A 35, Košice

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95